Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Kierownik Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolbromiu
uprzejmie zawiadamia,
że od dnia 19 stycznia 2021 roku
nastąpiła zmiana adresu Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Olkuszu z siedzibą w Wolbromiu na adres:

32-340 Wolbrom, ul. Łukasińskiego 6

numer telefonu pozostaje bez zmian

Wersja XML