Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

UROCZYSTE  ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

 

Uroczystości zakończenia roku szkolnego rozpoczęły się – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – na świeżym powietrzu, na placu apelowym szkoły. Po przemówieniu wygłoszonym przez Pana Dyrektora Waldemara Smotera nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu i uroczyste przekazanie sztandaru przedstawicielom klas siódmych. Następnie uczniowie klas ósmych złożyli ślubowanie – już jako absolwenci Zespołu Szkół w Wolbromiu.

            W dalszej części uroczystości, prowadzonej przez konferansjerów – uczniów z klasy 7c i 4b - wyczytano nazwiska tych uczniów z klas IV – VIII, którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce, wręczone symbolicznie przez Pana Dyrektora. Następnie wyczytano nazwiska uczniów, którzy w tym roku szkolnym reprezentowali szkołę w konkursach i osiągnęli w nich znaczące sukcesy. Nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców symbolicznie wręczył przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół w Wolbromiu – Pan Piotr Serwatka.

            Ze względu na pandemię, w uroczystości zakończenia roku szkolnego mogli brać udział jedynie rodzice uczniów klas ósmych. Po wręczeniu świadectw uczniom tychże klas, siódmoklasiści – w imieniu całej szkolnej społeczności – pożegnali absolwentów klas ósmych. Następnie wyrazy wdzięczności i podziękowania skierowano do Rady Rodziców, aktywnie uczestniczącej w życiu naszej szkoły. W dalszej części uroczystości, wyczytywane zostały nazwiska uczniów poszczególnych klas IV - VIII, którzy wyróżnili się w nauce, konkursach i otrzymają w salach, z rąk wychowawców, świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody.

            Tym samym dalsza część uroczystości przeniosła się do budynku szkoły, gdzie w salach, nauczyciele mogli skierować kilka słów do swoich wychowanków oraz wręczyć im świadectwa oraz nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.

            Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć.

Galeria:

 

Wersja XML