Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mamy laureata!

Do tegorocznego Informatycznego Konkursu Tematycznego „Od algorytmu do programu” organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przystąpiło dwóch uczniów z klasy 8c – Jakub Szczęśniak i Kacper Galicki. Obywaj chłopcy zakwalifikowali się do etapu rejonowego. Kuba zdołał z sukcesem przejść również ten poziom i awansować do finału, który odbył się 22 marca w Krakowie w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1.

Konkurs odbywał się w trzech etapowy. Na każdym z nich uczniowie musieli wykazać się bardzo szeroka wiedzą z informatyki. Zakres wymagań konkursowych obejmował: umiejętność wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, rozwiązywania problemów w postaci algorytmicznej, za pomocą języka programowania C++ oraz tworzenia stron WWW w języku HTML i zastosowania kaskadowych arkuszy stylów CSS. Konieczna była również ogólna wiedza na temat informatyki i komputerów.

Jakub to prawdziwy pasjonat, dla którego informatyka to nie tylko zgłębianie wiedzy informatycznej, ale także prawdziwe hobby. Świadczą o tym nie tylko jego wyniki konkursowe, ale także działania związane z tworzeniem stron  WWW. Kuba  planuje specjalizować się w tym obszarze. Pierwsze efekty można zobaczyć po adresem: https://www.7store.com.pl

Na wszystkich etapach konkursu Jakub wykazał się bardzo szeroką wiedza i umiejętnościami z dziedziny informatyki. Dzięki wytrwałości i bardzo dużemu zaangażowaniu osiągnął cel, czyli tytuł Laureata Informatycznego Konkursu Tematycznego „Od algorytmu do programu”.

Gratulujemy.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML